FANDOM


Czas w Ranczu - artykuł specjalny, obejmujący swoim zakresem rachubę czasu w serialu Ranczo. Z powodu braku dokładnych wytycznych, artykuł ten ma charakter poglądowy, orientacyjny i nie przedstawia idealnego postępu czasu w Ranczu.

Bardzo dobrze czas w Ranczo podsumował sam Reżyser, Wojciech Adamczyk w wywiadzie dla Radia Dla Ciebie (2016), gdzie użył sformułowania iż Ranczo dzieje się w dziwnym bezczasie, gdzie praktycznie nie zmieniają się pory roku i trudno ten czas dokładnie określić.

RANCZO I - serie 1-4

Ranczo I, jak zwyczajowo określa się pierwsze 4 serie Rancza, zamyka się w 4 latach. Dokładniej mówiąc, 4 lata mijają (mniej-więcej, z dokładnością do 3 miesięcy) pomiędzy ostatnim odcinkiem serii I (Wielkie wybory) a ostatnim odcinkiem serii IV (Zemsta i wybaczenie), ponieważ okres pomiędzy wyborami samorządowymi (w tym wyborami na wójta) trwa 4 lata. Serie II i III trwają razem około roku - ponieważ w obu seriach Klaudia Kozioł ma 18 lat i jest tuż przed egzaminem maturalnym. W serii pierwszej córka wójta ma natomiast 17 lat - i dzięki obliczeniom możemy stwierdzić, że w takim razie serie I-III zamykają się w przedziale 2 lat, więc seria I powinna wg tych obliczeń trwać rok. Przerwy pomiędzy I a II serią praktycznie nie ma - odcinek Sztuka i władza jest płynną kontynuacją odcinka Wielkie wybory, a przerwa między nimi trwa kilka lub kilkanaście godzin. Przerwa pomiędzy II a III serią trwa miesiąc - o czym świadczy wypowiedź Kusego z odcinka Płomień duży i mały. Przerwa pomiędzy serią III a IV wynosi około 8-9 miesięcy - punktem orientacyjnym jest ciąża Lucy. W ostatnim odcinku III serii dowiadujemy się, że Amerykanka jest w ciąży, natomiast w pierwszym odcinku serii IV rodzi ona córeczkę. Wynika z tego, że wydarzenia zaprezentowane w serii IV muszą dziać się około roku, aby odstęp czasu między I a IV serią (4 lata) był zachowany - mimo tego po Dorotce nie widać, aby od pierwszego do ostatniego odcinka serii IV minęło około 12 miesięcy.

Po tych dywagacjach można dojść do wniosków, że:

 • Seria I trwa około roku
 • Przerwa pomiędzy serią I a II trwa kilka godzin
 • Seria II trwa około pół roku
 • Przerwa pomiędzy serią II a III trwa dokładnie miesiąc
 • Seria III trwa również około pół roku
 • Przerwa pomiędzy serią III a IV trwa około 8 miesięcy
 • Seria IV trwa około roku

więc akcja Rancza I trwa pełne 4 lata

RANCZO II - serie 5-9

Przerwa pomiędzy IV a V serią Rancza trwa około 2 lata. Wynika to z wypowiedzi Wioletki (wspomina ona, że są ze Staśkiem przeszło dwa lata po ślubie) oraz orientacyjnie po wieku Dorotki (w V serii Dorotka ma około 2-3 lat, odejmując czas trwania serii IV można wywnioskować, że przerwa trwała od półtora roku do 2 lat), oraz wypowiedzi samego Wojciecha Adamczyka. Wyliczenia dotyczące Rancza II muszą zgadzać się ogólnie z dwoma ważnymi punktami odniesienia - studiami Klaudii (w IV serii jest studentką I roku, w serii VIII ma tylko pół roku do zakończenia studiów, co daje półtora roku na serie V-VIII) oraz kadencją Lucy - w serii V jest na jej półmetku, a pod koniec serii VIII zostaje jej pół roku do końca (czyli pełnych 4 lat), co już ostatecznie potwierdza, że wydarzenia z serii V-VIII rozgrywają się w ciągu półtora roku. Szacując wobec tych faktów można przyjąć, że czas trwania serii V i VI daje razem ponad rok czasu, a akcja serii VII i VIII dzieje się na przestrzeni krótszej niż pół roku. Wiadomo na pewno, że pomiędzy ostatnim odcinkiem serii V a ostatnim odcinkiem serii VI mija 8-9 miesięcy, ponieważ tyle trwa ciąża Wioletki. Licząc, że przerwa pomiędzy serią V a VI trwa około miesiąc, trzeba liczyć, że seria V rozgrywa się w czasie 3 miesięcy, chociaż subiektywnie jest to czas zbyt krótki, aby wszystkie wydarzenia (budowa apteki, staż włoskich policjantów) zdążyły mieć miejsce. Między serią VI a VII nie może minąć więcej niż miesiąc, ponieważ akcja serii VII i VIII trwa łącznie około pół roku. Seria VII ciągnie się więc przez około 3 miesiące, a pomiędzy odcinkiem Droga przez stos a odcinkiem Radio Mamrot nie mija więcej niż półtora tygodnia, pierwotnie wydarzenia z VIII serii miały rozpocząć się w 3 dni po zakończeniu poprzedniego sezonu. Z tej rachuby wynika, że seria VIII może trwać około 2 miesiące, co czyni ją "najkrótszą" serią w historii Rancza. Ciężko określić precyzyjnie, jak długo trwała przerwa pomiędzy serią VIII a IX. Pewna rozbieżność czasowa wynika z wypowiedzi dwóch postaci - Jerry'ego w odc. 104 Wielkie otwarcie i Solejuka w odc. 105 Nowe wyzwania. W ostatnim odcinku serii VIII Amerykanin informuje, że wyjeżdża z Moniką na 2 miesiące do USA, a w odc. 105 para przyjeżdża bezpośrednio z lotniska Okęcie do dworku Lucy. Jednakże w tym samym odcinku Solejuk twierdzi, ze Klaudia i Duda chodzą ze sobą dopiero od kilku tygodni, co może sugerować, że między tymi seriami nie minęło więcej niż około miesiąc czasu. Znając jednak serialowe niedbalstwo Solejuka należałoby przyjąć, że data podana przez Jerry'ego jest bardziej precyzyjna (chociaż oczywiście mógł wrócić wcześniej niż planował), a więc przerwa między VIII a IX sezonem Rancza trwała około 2 miesiące, +- 2 tygodnie. Wskazówki, ile mogła trwać seria IX, dostarczają nam wiadomości dotyczące daty wyborów prezydenckich. W ostatnim odcinku serii VIII Czerepach stwierdza, że wybory te miałyby odbyć się za półtora roku, a w ostatnim odcinku serii IX asystentka Ola stwierdza, że do wyborów prezydenckich zostało tylko 4 miesiące, co daje 14 miesięcy na trwanie przerwy między seriami i samego sezonu 9. Wnioskując, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że seria IX trwała około roku, czyli 12 miesięcy. Dodatkową wskazówką jest rozmowa Lucy z Dudą w 104 odcinku, kiedy proponuje mu ona wystartowanie w wyborach na wójta. Mówi wtedy, że za rok kończy się jej kadencja, a w ostatnim odcinku 9 serii zostaje wybrany nowy wójt.

Podsumowując, można dojść do wniosku, że:

 • Przerwa pomiędzy serią IV a V trwa 2 lata
 • Seria V trwa 3 miesiące
 • Przerwa pomiędzy serią V a VI trwa około miesiąc
 • Seria VI trwa około 8 miesięcy
 • Przerwa pomiędzy serią VI a VII trwa około miesiąc
 • Seria VII trwa około 3 miesiące
 • Przerwa pomiędzy serią VII a VIII trwa kilka lub maksymalnie kilkanaście dni
 • Seria VIII trwa około 2 miesiące
 • Przerwa pomiędzy serią VIII a IX trwa około 2 miesiące
 • Seria IX - trwa rok.
 • Przerwa pomiędzy serią IX a X trwa tydzień
 • Seria X - trwa około 2,5 miesiąca

Seria X - czas trwania (wartości są uśrednione, gdyż między niektórymi odcinkami nie da się z zegarmistrzowską precyzją podać odstępu czasowego, błąd może wynosić (1-2 dni))

W 117 odcinku, który kończy serię IX dowiadujemy się, że za cztery miesiące mają odbyć się wybory prezydenckie, czyli finał X serii - odcinek 130. A ile czasu upływa w rzeczywistości?

117 odcinek - 118 odcinek - tydzień (słowa Więcławskiego, że tyle czasu urząd wójta już sprawuje Więcławska).

118 odcinek - 119 odcinek - jeden dzień, scena w której Kusy ukrywa się przez noc w lesie.

119 odcinek - 120 odcinek - jeden dzień, scena terapii Kusego, której Klaudia podejmuje się dnia poprzedniego.

120 odcinek - 123 odcinek - po wydarzeniach, które mają logiczną całość można uznać, że również pomiędzy odcinkami mijają 1-2 dni.

123 odcinek - 127 odcinek - mija tydzień - scena w której Pan Japycz mówi do Pietrka, że niecały tydzień jest abstynentem ( w 123 odcinku przestał pić).

127 odcinek - 128 odcinek - dzień, scena w biurze PPU odczytywanie pierwszego sondażu po debacie prezydenckiej

128 odcinek - 129 odcinek - jeden dzień, nauka Kozioła angielskiego, Wójt mówi do Solejukowej w 128 odcinku, że "jutro zaczynamy naukę".

129 odcinek - 130 odcinek - tydzień, tyle Kozioł ukrywa się przed Czerepachem na plebanii.

Co daje średnio około 4 tygodnie plus akcja trwania każdego odcinka ( średnio 2-3 dni na odcinek) czyli kolejny miesiąc. W rezultacie cała akcja X transzy trwa około 2 - 2,5 miesiąca, czy prawie połowę mniej niż jest to zapowiadane w 117 odcinku. Również po zapowiedziach Lucy dotyczących wyjazdu, że planuje być w Stanach "rok albo dwa" (odc.117), okazuje się, że rzeczywisty pobyt nie przekraczał 3 miesięcy.