FANDOM


Katolicy

13-2
Obywatele Wilkowyj to w zasadzie wyłącznie katolicy, co bywa w sytuacjach ekstremalnych wykorzystywane przez Proboszcza, któremu zdarza się postraszyć ekskomuniką niesfornych wiernych. Styczność z innymi wyznaniami jest raczej epizodyczna i przeważnie wiąże się z osobami spoza gminy.

Baptyści

Baptystą był Louis, pierwszy mąż Lucy. Baptyzm jest odmianą protestantyzmu i z tej przyczyny ślub Louisa z katoliczką Lucy mógł być jedynie świecki. Dzięki temu fakt, że małżeństwo zakończyło się rozwodem, nie miał wpływu na możliwość późniejszego przyjęcia przez kobietę sakramentu małżeństwa w obrządku katolickim, co też ma miejsce w odc. 42 Śluby i rozstania.

Buddyści

42-10
Buddystą jest narzeczony, a później mąż WeronikiKao Tao. Buddyzm nie jest religią sensu stricte i aczkolwiek zakłada istnienie Boga, to zupełnie odmiennie od chrześcijaństwa rozumie jego istotę. Wyznawanie buddyzmu polega głównie na praktykowaniu medytacji, co przede wszystkim polega na ćwiczeniu siły umysłu w oparciu o filozofię buddyjską. Buddystą może zostać każdy, bowiem filozofia ta nie opiera się na instytucji Kościoła, a ponadto dopuszcza możliwość należenia – poprzez przyjęcie określonych sakramentów - do innej wiary, która nie jest sprzeczna z założeniami buddyzmu. Stąd też Kao Tao mógł, nie zrywając z własnym wyznaniem, wziąć ślub w obrządku katolickim z Weroniką.

Inne

KBuddystka
Dzięki Klaudii, córce Pawła Kozioła, w Wilkowyjach od czasu do czasu pojawia się tchnienie innych wyznań. Klaudia, mimo że w zasadzie jest katoliczką, łatwo ulega wpływom chłopców, z którymi aktualnie utrzymuje znajomości, stąd jej przejściowa fascynacja m. in. wschodnimi nurtami religijnymi, jak na przykład hinduizmem (odc. 11 Wspólny wróg) i taoizmem (odc. 25 "Plan awaryjny"). Jej zmienne postawy bywają jednak również skrajnie chrześcijańskie. Ma to miejsce gdy przez pewien czas dziewczyna sympatyzuje z członkiem ruchu Oaza, następnie gdy sama ulega zafascynowaniu osobą księdza Roberta, a także gdy dręczą ją wyrzuty sumienia po rozbiciu związku Fabiana i Jagny.
O tym że we wsi występują osoby należące do jeszcze innych wyznań wspomina Ksiądz Robert w odc. 94 Wybacz mnie, nie ma jednak informacji o jakie wyznania chodzi.

Ateiści

W Wilkowyjach tylko dwie osoby otwarcie przyznają się do ateizmu i antyklerykalizmu. Pierwszą z nich jest brat księdza proboszcza - Paweł Kozioł, drugą zaś - Kinga, która jednak z czasem nabiera szacunku dla księży i Kościoła. Ateistą jest również Czerepach[1], bo chociaż w pewnym momencie zostaje przewodniczącym Rady Parafialnej, to jego zaangażowanie w sprawy religijne jest praktycznie żadne. W kościele również jest rzadkim gościem, chyba że akurat sytuacja wymaga, aby skorzystać z czasu przeznaczonego po mszy na sprawy obywatelskie.

Wedle niektórych ateizm również jest pewnego rodzaju "religią", która polega na wierze w nieistnienie Boga.

Ślady dawnych wierzeń

Ze starych nauk korzysta Babka, która co prawda regularnie bywa na nabożeństwach w wilkowyjskim kościele, to jednak potrafi uciekać się do sposobów przez Kościół raczej potępianych. Babka zna różne sztuczki, za pomocą których może wywołać u człowieka jąkanie lub przesadną radość. O swoich zdolnościach Babka niechętnie opowiada innym, pewnego rąbka tajemnicy uchylając jedynie Lucy, którą uznaje za wiedźmę, czyli "tą która wie".

Przypisy

  1. Odc. 104 Wielkie otwarcie - rozmowa Czerepacha z Koziołem przed wyborami