FANDOM


Bscap0030.jpg
Bscap0028.jpg
WieśćG1.JPG

Wieść Gminna - gazeta założona i prowadzona przez Witebskiego. Na początku Wójt obiecuje niezależność gazety. W pierwszym numerze Polonista w stanie gorączki wypisuje wyniki ulicznej sondy na temat wójta. Gdy Kozioł dowiaduje się jakie rzeczy na jego temat zostały wypisane w gazecie, przed wydaniem drugiego numeru ku niezadowoleniu Witebskiego wnosi do artykułów swoje "poprawki". Gazeta kończy swoją działalność kiedy Wójt dowiaduje się, że Tomasz jest redaktorem "Wieści Parafialnej". Zostały wydane tylko trzy numery gazety.

Zobacz też

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki